Tu rozstrzygały się sprawy kluczowe

Tu rozstrzygały się sprawy kluczowe

Wawel w dobie bitwy pod Grunwaldem był bezsporną stolicą Polski. Warto przypomnieć, że stał się nią już 100 lat wcześniej, w chwili gdy Władysław Łokietek zjednoczył państwo polskie.

Comments are closed.