Opieszałe Ministerstwo Finansów

Opieszałe Ministerstwo Finansów

Prace w Ministerstwie Finansów nad projektem zmian w ustawie hazardowej w
latach 2008-2009 należy uznać za przewlekłe i nieskuteczne – oceniła w raporcie na temat przebiegu prac
legislacyjnych nad tą nowelą minister do spraw walki z korupcją Julia Pitera.

Comments are closed.