Lisicki: Rok radosnej przyszłości

Lisicki: Rok radosnej przyszłości

Komisja hazardowa najpierw pozbyła się przedstawicieli opozycji, a następnie zaczęła ją tropić.

Comments are closed.