Credit Suisse: Grecja zagraża Polsce

Credit Suisse: Grecja zagraża Polsce

Obok Turcji, Węgier i Rumunii, Polska jest w grupie państw rozwijających się najbardziej narażonych na ewentualny negatywny wpływ problemów Grecji

Comments are closed.