Kolejki na granicy z Rosją

Kolejki na granicy z Rosją

Ponad 23 godziny czekają kierowcy ciężarówek na wjazd do Obwodu
Kaliningradzkiego na największym przejściu granicznym z Rosją

Comments are closed.