Hoegstroem zwleka z odwołaniem

Hoegstroem zwleka z odwołaniem

Jutro może się uprawomocnić decyzja szwedzkiego sądu o przekazaniu Polsce podejrzanego o podżeganie do kradzieży napisu z Auschwitz. Anders
Hoegstroem wciąż nie złożył odwołania.

Comments are closed.