Trzynastu świadków dwudziestolecia

Trzynastu świadków dwudziestolecia

Ex libris.
Kto może najlepiej opowiedzieć o 20 latach wolnej Polski, o transformacji ustrojowej i gospodarczej, a także naszej drodze do Unii Europejskiej?

Comments are closed.